Trianonrol államférfiak

TRIANON

Államférfiak a trianoni béke-parancsról:

 

Andrej Hlinka páter
Andrej Hlinka páter


Andrej Hlinka
 páter (1864-1938), a legnagyobb szlovák párt, a Szlovák Néppárt vezetője 1925. június 4-én a következőket mondta:
“Mindannyiunk lelkében lobogjon a magyar haza emléke, mert ezer esztendős magyar uralom alatt nem szenvedtünk annyit, mint a cseh uralom hat éve alatt.”

Vladimir Iljics Uljanov - Lenin
Vladimir Iljics Uljanov – Lenin

Vladimir Iljics Uljanov – Lenin (1870-1924), a Szovjetúnió elnöke (1922-1924):
“Rájuk erőszakolták a békét, de ez a béke uzsorás béke, gyilkosok és mészárosok békéje… hallatlan béke, rabló béke… ez nem béke, ezek olyan feltételek, amelyeket útonállók késsel a kezükben diktálnak a védtelen áldozatoknak.”

André Pierre Gabriel Amédée Tardieu
André Pierre Gabriel Amédée Tardieu

André Pierre Gabriel Amédée Tardieu (1876-1945), háromszoros francia miniszterelnök (1929-1930, 1932), a La Paix című könyvében írja:
“Azért nem lehetett a magyaroktól elszakított Felvidéken népszavazást tartani, mert akkor nem jött volna létre Csehszlovákia a lakosság ellenszavazata következtében.”

Tomáš Garrigue Masaryk
Tomáš Garrigue Masaryk

Tomáš Garrigue Masaryk (1850-1937), Csehszlovákia első elnöke (1918-1935):
“Választanunk kellett Csehszlovákia megteremtése vagy a népszavazás között.”

Harold Sidney Harmsworth, Viscount Rothermere
Harold Sidney Harmsworth, Viscount Rothermere

Harold Sidney Harmsworth, Viscount Rothermere (1868-1940), médiamágnás, a Daily Mail kiadója és főszerkesztője, 1927. június 21-i számában megjelent (Magyarország helye a nap alatt – Hungary s Place in the Sun) című cikkében a következőket írta:

“Két fiam esett el a háborúban. Nemes eszmékért áldozták az életüket és nem azért, hogy e dicső nemzettel ilyen igazságtalanul elbánjanak.
Addig nem lesz nyugalom Európában, amíg revízió alá nem veszik a galád és ostoba trianoni szerződést.”

Francesco Saverio Vincenzo de Paola Nitti
Francesco Saverio Vincenzo de Paola Nitti

Francesco Saverio Vincenzo de Paola Nitti (1868-1953), olasz miniszterelnök (1919-1920), 1924. szeptemberében:

“Trianonban egy országot sem tettek tönkre gonoszabbul, mint Magyarországot. De ezt az országot lélekben erős emberek lakják, akik nem nyugosznak bele hazájuk rombolásába.
Magyarország megcsonkítása annyira becstelen, hogy senki nem vállalja érte a felelősséget. Mindenki úgy tesz, mintha nem tudna róla, mindenki szemérmesen hallgat. A népek önrendelkezési jogára való hivatkozás csak hazug formula… a leggonoszabb módon visszaéltek a  győzelemmel… Nincsen olyan francia, angol vagy olasz, aki elfogadná hazája számára azokat a feltételeket, amelyeket Magyarországra kényszerítettek..”

Herbert Henry Asquith, Earl of Oxford and Asquith
Herbert Henry Asquith, Earl of Oxford and Asquith

Herbert Henry Asquith, Earl of Oxford and Asquith (1852-1928), angol miniszterelnök (1908-1916), 1925-ben:
“Ez a béke nem államférfiak munkája, hanem súlyos és végzetes tévedések eredménye.”

Arthur Neville Chamberlain
Arthur Neville Chamberlain

Arthur Neville Chamberlain (1869-1940), angol miniszterelnök (1937-1940):

“A trianoni szerződés eredménye Európában nem béke, hanem az új háborútól való félelem.”

Stanley Baldwin, Earl Baldwin of Bewdley
Stanley Baldwin, Earl Baldwin of Bewdley

Stanley Baldwin, Earl Baldwin of Bewdley (1867-1947), háromszoros angol miniszterelnök (1923-1924-1929, 1935-1937):
“Európa békéje a trianoni békeszerződés napján szűnt meg.”

David Lloyd George, Earl Lloyd-George of Dwyfor
David Lloyd George, Earl Lloyd-George of Dwyfor

David Lloyd George, Earl Lloyd-George of Dwyfor (1863-1945), angol miniszterelnök (1916-1922), 1929. október 7-én mondott beszédében:
“Az egész dokumentáció, melyet szövetségeseink a béketárgyaláson rendelkezésünkre bocsátottak, csaló és hazug volt.”