Népélet

MAGYAR NÉPÉLET

A MAGYAR GAZDA IDŐJÁRÁS-JÓSLÓ NAPTÁRA

 

Kerkayné Maczky Emese

 

A gazdák évezredek óta a föld művelésével, állatok tenyésztésével eltartják, élhetővé teszik az életet az egész társadalom részére. Életbevágóan fontos volt számukra, hogy megfigyeljék az időjárás fordulatait. Sok sok nemzedék tapasztalata alakította ki a naptári év meghatározott időszakaira várható időjárás bölcsességeinek megfogalmazását. Az áldott magyar föld különös gazdagsága ontotta a bő termést, de csak akkor, ha a magyar gazda a természettel összhangban cselekedett. Mélyen szerette a földet, és ezért őseitől örökölt és saját tapasztalatok szerint gazdálkodott. Az isteni és természeti törvényeket mindenkor betartotta. Ezért volt Magyarország mindig irigylésre méltó gazdag ország az idegenek számára. Nem tudták, hogy a föld gazdagsága a magyar gazda végtelen Isten- és földszeretetén múlott elsősorban. Az alábbi naptár bölcsességei, jóslatai a magyar ember megfigyelései alapján alakultak ki az idők során.
A magyar ember újévi köszöntőinek legfontosabb gondolata az időjárással és a terméssel kapcsolatos. Ennek adnak hangot az itt olvasható, rímbeszedett jókívánságok is.

 

Régi lap 1902-ből
Régi lap 1902-ből

Adjon Isten minden jót ez új esztendőben:

Jobb üdőt, mint tavaly volt, ez új esztendőben;
Jó tavaszt, őszt, telet, nyárt,
Jó termést és jó vásárt ez új esztendőben!

 

Adjon Isten minden jót ez új esztendőben:
Zsíros esőt, kövér hót ez új esztendőben;
Bő aratást, szüretet,
Egészséget, jó kedvet ez új esztendőben!

 

Adjon Isten minden jót ez új esztendőben:
Drága jó bort, olcsó sót ez új esztendőben;
Jó kenyeret, szalonnát
Tizenkét hónapon át ez új esztendőben!

 

Adjon Isten minden jót ez új esztendőben:
Vegye el mind a nem jót ez új esztendőben;
Mitől félünk, mentsen meg,
Amit várunk, legyen meg ez új esztendőben!

 

 

JANUÁR – BOLDOGASSZONY HAVA – FERGETEG HAVA
Januárt ha eső veri, kamra, erszény megszenvedi.
Január 1. – Újév
Amilyen az újév napja, olyan lesz az egész esztendő  – tartja a nép: Ha csillagos az ég, rövid lesz a tél. Ha piros a hajnal, szeles lesz az esztendő. Ha hideg északi szél fúj, hosszú, kemény tél várható. Ha olvadni kezd, sok bor terem. Ha szép idő van, jó termés várható.
Hagymakalendárium készül, melyből az év tizenkét hónapjának időjárását jósolják meg. Tizenkét gerezd fokhagymába sót tesznek. Minden gerezd egy hónapnak felel meg. Amelyik gerezdben reggelre nedves lesz a só, az a hónap is nedves lesz, sok eső vagy hó esik majd.

 

Január 2. – Jézus nevenapja
Ha Jézus nevenapján hideg van, az állatok megszólalnak és a hívő ember hallja és megérti beszédüket.

 

Január 6. – Vízkereszt, Boldizsár
            Ha vízkereszt vizet ereszt, a tél soká ki nem ereszt. Azaz a vízkereszti enyhe idő még nagy hideget jósol.
Vízkereszt ünnepének zimankója hosszú, derült ege rövid telet jósol. Ha fénylik vízkereszt, a búza jól ereszt, vagyis, ha süt a nap ezen a napon, jó búzatermés lesz.

 

Január 17. – Remete Szent Antal
            Ha esik, Szent Antal elviszi a szénát.

 

Január 18. – Piroska
            Piroska napján ha fagy, negyven napig el nem hagy.

 

Január 21. – Ágnes
            Ha Ágnes hideg, engesztel Vince, hogy teljék a pince.

 

Január 22. – Vince
Muravidék szőlőtermelői megfigyelése: “Ha jó idő van, es ha ek kicsint a víz megfutamodik, sok bor lesz”. Vagy pedig: “Ha Vince-napkor a ló csapa (nyoma) megtelik vízzel, sokat terem a szőlő.” Topolyai mondás jelzi, hogy a jó szüret, az egész paraszti gazdaságnak fontos, mert “Ha csorog Vince, tele kamra, tele pince.” Ezért a magyarországi falvak kis düledező hajlékain, a módosabb mezővárosi polgári házakon, szőlőhegyek présházain, a pincesorok ereszein, a gazdák az eresz jégcsapjainak hosszúságát vizsgálgatták e napon, vajon csöpögnek-é, megenyhült-e az időjárás?

 

Január 25. – Pál
            Ha fényes szent Pál, minden termés szépen áll.  Pálfordulás, ha tiszta, bőven terem mező, puszta. Ha pedig havas vagy nedves, lesz a kenyér igen kedves. Ha Pál fordul köddel, jószág hullik döggel. A szélvihar háborút jelentett: Hogyha szeles pálfordulás, akkor lészen hadakozás.
Baranyában eredetileg Pál napjához kötődik a medvével kapcsolatos hiedelem: “Ha Pál-fordulókor a medve kijön téli menedékéből és meglátja, hogy süt a nap, akkor még visszasomfordál, mert annyi hideg nap lesz a kitavaszodásig, mint amennyi az esztendőből már elmúlt.” Délvidéki öregek fohásza jórafordító Pálhoz: inkább farkas ordítson be, mint hogy jó idő legyen.

 

FEBRUÁR – BÖJTELŐ HAVA – JÉGBONTÓ HAVA
Ha rajlik a muslica februárban, lesz még zimankó márciusban.
Február 2. – Gyertyaszentelő Boldogasszony
            Számos mondás kötődik e naphoz: Ha énekel a pacsirta, utána még sokáig fog hallgatni. – Megcsordul az eresz, még visszajön a tél. – Ha fénylik gyertyaszentelő, a szűrödet vedd elő. – Ha február hóban bundádat leteszed, húsvétkor bizonnyal ismét fölveszed. – Ameddig besüt a nap gyertyaszentelőkor a pitvarajtón, addig fog még a hó esni. – Gyertyaszentelő melege, sok hó és jég előjele. Gyertyaszentelő hidege, kora tavasznak hírnöke.
A néphit szerint a medve ezen a napon felébred téli álmából, barlangjából kijön és ha napos időt talál, visszabújik, mert még hosszú lesz a tél. Vagyis ha február 2-án enyhe az idő, később visszatér a hideg és sokáig marad. Az a mondás járja Gyertyaszentelő napján “inkább farkas ordítson be az ablakon, minthogy kisüssön a nap.”

 

Február 3. – Balázs
            Ha  ezen a napon esik, akkor jég veri el nyáron a termést.

 

Február 5. – Ágota
            Ágota még szorítja, de Dorottya majd tágítja.

 

Február 6. – Dorottya
            Ha Dorottya locsog, akkor Julianna kopog. Ha Dorottya szorítja, Zsuzsánna tágítja.

 

Február 11. – Elek
            A székely hegyipásztorok e napon tartották a kígyók ünnepét, mert hitük szerint azok ekkor bújnak elő odúikból.

 

Február 14. – Bálint
            Ha a madarak csiripelése messzire hallatszik, jó idő lesz.
Ha házasodnak a verebek Bálintkor, készülődhetsz a tavaszra bármikor.

 

Február 16. – Julianna
            Előfordul, hogy Julianna rázza a dunnáját, azaz havazik.
Ha Juliska fésülködik, a tavasz már közeledik.

 

Február 19. – Zsuzsanna
            Ha megszólal a pacsirta, akkor közel a tavasz. Ha nem szólal meg, befagyott a szája és a hideg idő még tovább tart. Ha alacsonyan repül a pacsirta, akkor még hideg idő várható, ha magasan száll, közel a tavasz.

 

Február 22. – Üszögös Szent Péter
            Péter üti az üszögöt, jön a melegebb idő.

 

Február 24. – Mátyás
            Ha Mátyás jeget talál, akkor feltöri, (Mátyás ront, ha talál), ha nem talál, akkor csinál. Mátyás viszi el a havat, s szűrujjából kiereszti a pacsirtákat.

 

MÁRCIUS – BÖJTMÁS HAVA – KIKELET HAVA
Amilyen a március kilencedik napja, olyan lesz az egész hónap folyamatja.
Március. 10. – Ildikó
            Ha ezen a napon fagy, negyven napig el nem hagy.

 

Március 12. – Gergely
            Ha Gergely megrázza a szakállát, még áprilisban is hó lesz.
Gergely-napi szél, Szent György-napig él. Zalaszentbalázs szőlősgazdái szerint a Gergely napján metszett tökékről sok bort szüretelnek.

 

Március 18. – Sándor
            Sándor, József, Benedek zsákban hozzák a meleget, de ha nem hoz meleget, Gyuri lesz majd a gyerek.

 

Március 19. – József
            Megérkeznek a fecskék. „Fecskét látok, szeplőt hányok!” Szent Józsefkor nyissad (szőlőt), ha vízben áll is a lábad.
Akadnak Szegeden, akik télidőben nem iparkodnak házuk előtt és udvarukban a hó eltakarításával. Ha valaki szemükre veti, tréfásan így védekeznek: nem vergődök vele, majd mögfogadom Szent Józsefot, majd elhordja ő. A cigány is azt mondja: Szent József után, ha pörölyvassal ütögetik is a földbe a füvet, akkor is előbújik.

 

Március 21. – Benedek
            Benedek, Benedek, jönnek a jó melegek.

 

Március 24. – Gábor
            Harmatszedés napja.

 

Március 25. – Gyümölcsoltó Boldogasszony
            Búzaszentelés napja. Gyümölcsoltó Boldogasszony hozza az énekesmadarakat. Gyimesben úgy tartják, ha jó az idő ezen a napon, jó termés várható. Ipoly-folyómenti szólás: Gyümölcsoltó hidege téli hónapok megölője.
Ha ezen a napon megszólalnak a békák, még negyven napig hideg lesz.

 

 

ÁPRILIS – SZENT GYÖRGY HAVA – SZELEK HAVA
Áprilisnak szárazsága, jó gazdának bosszúsága,
Áprilisnak nedvessége, fáknak termőképessége.
Böjti szelek vizet árasztanak, jeget olvasztanak.
Ha nagypénteken délelőtt esik, az év első fele szárazsággal telik.
Április 6. – Vilmos
            Ha esik az eső, szűk lesz az esztendő.

 

Április 14. – Tibor
            Ha virágos a cseresznyefa, virágos lesz a szőlő is.

 

Április 24. – György
            Szent György nap a pásztorok fogadásának és az állatok kihajtásának ideje volt. Az e napon hulló meleg eső aranyat ér a gazdának. Szegediek szerint jó lesz a termés, ha a Szent György napi vásárban esik az eső, és a koldusnak besározódik az orra. –
Szent György-napi dörgés, jó bortermés. Szent György-nap után kalapáccsal sem lehet visszaverni a füvet.
Egy sellyei monda szerint amikor gróf Szapáry Péter török rabságba került, azt kívánták tőle, hogy átkozza meg hazáját, akkor szabadon eresztik. Szapáry letérdelt a földre, fölnézett az égre, majd megszólalt magyarul, amit a török nem értett: verje meg az Isten Magyarországot húsvéti esővel, szentgyörgyi harmattal, pünkösdi záporral. Azóta is, ha ezeken a napokon esik, hálásan mondogatják a sellyeiek: beteljesült Szapáry átka.

 

Április 25. – Márk
            Búzaszentelő körmenet napja. Ha az ég megdördül, akkor gazdag lesz az aratás. Azt is mondják, ha Márk napján a búza már akkora, hogy a fürj el tud bújni benne, az jó termést ígér.
Ha megszólal a pacsirta, a béka, jó termést várhatsz, ellenben ha hallgat a fülemüle, akkor változékony lesz a tavasz.

 

Április 28. – Vitális
            Ha Vitális didereg, tizenötször lesz még hideg.

 

Április 30. – Szienai Katalin
            Ha Széna Kata napján a rét szép üde, az jó szénatermést jelent.

 

MÁJUS – PÜNKÖSD HAVA – ÍGÉRET HAVA
Május hűvössége a gazdának üdvössége.
Május 6. – János
            Aki János evangélista napjáig el nem vet, nem érdemes a jó szóra.

 

Május 12. – Pongrác
Május 13. – Szervác
Május 14. – Bonifác
            A májusi fagyosszentek. A tapasztalat szerint ebben az időszakban a melegedő időjárás hirtelen hűvösre fordul, sőt sokszor fagyot is hoz, amely a sarjadó rügyeket, vetéseket tönkreteheti. A gazdák nagyon féltek ezektől a napoktól. Ha májusi fagy éri a szőlőt, Eger szőlőművesei így fakadnak ki: a fagyosszentek megszüreteltek. Viszont, ha szép idő van akkor mondják: Sok bort hoz a három ác, ha felhőt egyiken se látsz.
Május 15. – Zsófia
Zsófi pedig felmelegíti őket (a fagyosszenteket)

 

Május 25. – Orbán
Orbán napja hogyha fényes, a vincellér, mint páva, kényes. Ha Orbán nevet, a szőlő sír! Ha tiszta az ég, akkor a fagy visszalopakodik. Így az Orbán napja körüli hűvös időjárás árt az éppen virágzó szőlőnek.
Göcsejben úgy tartják, hogy amíg Orbán a kemence hátán ül, a nadrágot nem szabad elhagyni. Számos vidéken szokás, hogy Orbánt elűzik a tűzhely mellől, hogy jöjjön a jóidő. Orbán után már nem kell a fagytól félni. A zamárdiak szerint amilyen Orbán napja, olyan lesz az ősz.

 

Május 27. – Hella
            Ha nedves az idő, akkor a széna nagyra nő.

 

Május 31. – Petronella
            Ha Petronella derűs napra ébred, jó kendertermés lesz.
Húsvét után 40 nappal Áldozócsütörtök
Mint az Áldozócsütörtök, olyan lesz az időtök.
Pünkösd
Pünkösd napi esésre, ne várj áldást vetésre.

 

JÚNIUS – SZENT IVÁN HAVA – NAPISTEN HAVA
Júniusi derű: bőség, júniusi sár: szükség
Júniusi sár koldusbotot nyomhat a gazda kezébe.
Úrnap
Az Úrnapi szép idő bő termést jelez.

 

Június 8. – Medárd
            Hogyha Medárd pityereg, 40 napig csepereg. Ha ezen a napon esik, negyven napig esni fog, ellenkező esetben pedig negyvennapos szárazság következik. A göcsejiek szerint, ha esik ezen a napon, akkor a fű kihajt, a szőlő bőven terem, de a bor gyönge lesz.

 

Június 10. – Margit
            Margit-napi esőcseppek, negyven napig elperegnek. Margit napján nem szabad kinyitni az ablakot, mert akkor ebben az évben sok légy lesz.

 

Június 13. – Páduai Szent Antal
            Ha egy asszony ezen a napon lisztbe nyúl, kelés nő a kezén.

 

Június 15. – Jolán, Vid
            Ha esik, hibás lesz az árpa. A szegedi tanyák népe szerint jó bortermés várható, ha Vid napjára a szőlő elvirágzik. A velemi búcsún azért szoktak imádkozni, hogy e napon ne essék az eső, mert akkor nem lesz jó szüret.

 

Június 24. – Iván – Keresztelő Szent János (Virágos Szt. János, Búzavágó Szt. János)
            Nyári napforduló, a tűzgyújtás és tűzugrás a tisztulás-, egészség- és szerelemvarázslás célját szolgálja. János-napi zivatar, negyven napig elkavar.

 

Június 26. – János és Pál
            Az időjárás védőszentjei. Mivel ez a nap az aratás és a nagy nyári zivatarok idejére esik, egyben viharokat fékező védőszenteknek tekintik őket.

 

Június 27. – László
            Jól figyeld meg László napját, jó előre megjósolja az idő járását!

 

Június 29. – Péter –  Pál
            Péter és Pál érkezése, szakad a búza gyökere. Kaszát, sarlót készítsd, mert Péter-Pál után már üres az udvar, teli a határ!

 

JÚLIUS – SZENT JAKAB HAVA – ÁLDÁS HAVA
Ha július nem főz, szeptember éhen marad.
Július 2. – Sarlós Boldogasszony
            Az egykori sarlós aratás kezdete. Magán az ünnepen valami keveset arasson az asszony is sarlóval, szedjen kalászt, hogy a jószág ne pusztuljon.
Sarlós Boldogasszony aminő, hat hétig olyan lesz az idő.

 

Július 5. – Sarolta, Emese
            Ha esik, akkor rossz dió- és mogyorótermés lesz.
Július 13. – Margit
Mérges Margit, mert áldást nem hoz.

 

Július 15. – Apostolok oszlása
            Ha főszél (északi szél) fúj, drágaság lesz, és tavaszra fölmegy a búza ára. Németpróna régi hagyománya: kilenc zivatar támad e napon és utoljára belecsap a villám a búzakeresztekbe. A zivatarok ezután szétoszlanak és mindegyik a maga országába tér vissza. Többé nem is kerülnek össze és most már nincs is akkora erejük.

 

Július 20. – Illés
            Ha ezen a napon dörög az ég, azt mondják, hogy „Illés szekere zörög”. A szegedi néphit szerint bármilyen szárazság van, az esőnek esnie kell Illés próféta napján. S így fenyegetik meg az ünnep előtti forróságot: jaj neköd kánikula, ha Illés próféta a nyakadot megmossa. Munkács környéki hiedelem szerint Illés a névünnepén jeget dob a folyók vizébe, ettől fogva már nem jó a szabadban fürdeni.
Esős Illés rossz, mert áldást nem hoz.

 

Július 22. – Mária Magdolna
            Zalában a kánikula Magdolna napján jön be és Bertalan napján távozik.

 

Július 25. – Jakab
  Ha a hangyák menetelnek, nagy hidege lesz a télnek. Ha sok az égen a fehér fölleg, akkor a télen sok hó lesz. Jakab napja vihart szül, Magdolna sárban csücsül.
A régi szegedi juhászok Jakab éjszakáján a csillagok állásából következtettek a jövő évi időjárásra. A nap délelőtti időjárása megfelel a karácsony előtti, a délutáni pedig a karácsony utáni időjárásnak. Vagyis, ha délelőtt felhős az ég, akkor a tél első felében, ha pedig délután, akkor meg a tél utolján lesz tartós havazás. A tápéiak szerint ha Jakab napján északról fúj a szél, akkor a tél hideg lesz. Ha alszél fúj, enyhe, lucskos tél várható. Ha a nap fényeskedik, nagy hideget jelent, ha eső esik, jó idő lesz – mondják a székelyek.
            .
Július 26. – Anna
Anna asszony reggele már hűvös, ne játssz vele.
A kender nyüvésének kezdőnapja.

 

AUGUSZTUS – KISASSZONY HAVA – ÚJKENYÉR HAVA
Sűrű eső augusztusban, jó mustot ád a hordóban.
Augusztus 1. – Péter
            Ha eddig nem esik, jöhet a Duna vize is, nem lesz kukorica.
Augusztus 4. – Domonkos
Ha Domonkos forró, kemény tél várható. Domonkos napján ha esik, a tél szárazsággal telik.

 

Augusztus 6. – Urunk színeváltozása
Az Úr színeváltozása a szőlőknek tarkulása.
Urunk színeváltozása után feketedik már a tarló, fehéredik az arató. (felszántják a tarlót, az aratás idején megbarnult gazda kezdi visszanyerni rendes arcszínét.)

 

Augusztus 7. – Donát
            Donát a szőlősgazdák, szőlőskertek védőszentje. Különösen villámcsapás, jégeső eltávoztatásáért szoktak hozzá könyörögni.

 

Augusztus 10. – Lőrinc
            Lőrinc napja, ha szép, sok a gyümölcs és ép. A szegedi nép szerint Lőrinc után a fa abban az esztendőben már nem fejlődik tovább. A göcsejiek úgy tartják, ha Lőrinc napján bőven esik, és még a kerékvágásban is megáll az eső, akkor sok bor lesz. Amelyik kígyó Lőrinc napján nem bújik el, az már nem akar megmaradni, kerékvágásba fekszik, hogy ott pusztuljon el. Lőrinc után már veszélyes a folyóban fürdeni, mert a víz már hideg. Lőrinc  belekotor (belepiszkít) a sárgadinnyébe, vagyis ezentúl már nem jó.

 

Augusztus 12. – Klára
            Ha szeles Klára napja, ősz lesz nemsokára.

 

Augusztus 15. – Nagyboldogasszony
            Ha a nagyasszony fénylik, jó bortermés van kilátásban. Zalában ekkor gyűjtik a gyógyfüveket.

 

Augusztus 24. – Bertalan
            A néphagyomány Bertalant az ősz kezdőnapjának tekinti. Amilyen Bertalan napján az idő, olyan lesz az ősz. A zivatar sok jeget és havat jelent. Sok helyen az őszi szántás-vetés ezen a napon veszi kezdetét. Ha ezen a napon esik az eső, jó káposztatermés lesz, mert Bertalan közédobálja kezében hordott fejét (Lesencenémetfalu). A bertalan-napkor köpült vaj gyógyító erejű.

 

SZEPTEMBER – SZENT MIHÁLY HAVA – FÖLDANYA HAVA
Olyan lesz egész szeptember, milyen idő jön Egyeddel.
Szeptember 1. – Egyed
            Ha esik, gyenge lesz a tél. Az őszi búza és rozs vetésének kezdőnapja. Somlóvidéke: ha Egyed napján esik, akkor esős, ha nem esik akkor száraz lesz az ősz. Bábolna: amilyen az Egyed nap, olyan lesz az egész hónap. Jó idő esetén jó lesz a szőlő- és gyümölcstermés.
Egyed ha fenn hordót görget, jól terem jövőre földed. Ha elmúlt Egyed, a jószág már ehet.
Szeptember 4. – Rozália
Rozália nevének viselőjét megoltalmazza minden bajtól, járványos betegségtől

 

Szeptember 5. – Viktor
            Ha szépen süt a nap, hosszú kellemes őszi napok várhatók.
Szeptember 8. – Mária, Kisasszony napja
            Szeptemberi meleg éjszakák finom bort érlelnek. Ha hidegre fordulnak Máriák, savanyúak lesznek.  A göcsejiek Kisasszony napjára virradó éjszaka, illetőleg kora hajnalban kiteszik a harmatra a vetőmagot, hogy az Úristen szentelése fogja meg. Napköltekor már be is viszik. Az ilyen búza nem üszkösödik meg, és bőven terem.
Az időt Kisasszony napja, négy hétre előre szabja. Kisasszony hajtja a fecskéket.

 

Szeptember 12. – Mária
            Szűz Mária névünnepe, általános búcsúnap. Ekkor kelnek útra a fecskék.

 

Szeptember 21. – Máté
            Ha Máté napján tiszta idő vagyon, a bornak esztendőre nagy bőségét várják. Alföldi tapasztalat szerint a búzát legjobb Máté hetében elvetni.

 

Szeptember 28. – Vencel
            Ha Vencel napján esik, akkor jövőre szép lesz a tavasz.

 

Szeptember 29. – Mihály
            Ha Szent Mihály lova deres, behozza a telet. Szent Mihály napja az őszi napéjegyenlőség idejére esik, ott áll a sötét tél kapujában. Göcseji mondás: Szent Mihály öltöztet, Szent György vetkőztet. Szegedi szólás: fél mint a cigány Szent Mihálytól. Szamoshátiak mondják: aki Szent Mihály-nap után szalmakalapban jár, attól nem kérnek tanácsot. Ha Mihály éjszakáján összefekszik a birka, akkor nagy tél lesz, ha pedig szét, akkor meg enyhe. Csanádapáca:  Karácsonyig szép, enyhe időre lehet számítani, ha a fecskék még itt érik Szent Mihály napját. Bábolna: Szent Mihálykor keleti szél igen kemény telet ígér. Ha Szent Mihály napján még itt van a fecske, karácsonyig vígan legelhet a kecske.

 

OKTÓBER – MINDSZENT HAVA – MAGVETŐ HAVA
Októberben durvul a nyúl szőre, siess fáért az erdőre.
Októberi eső, termékeny esztendő.
Október 2.  Leodegár
Leodegár ha lombhullató, Örülj, a jövő év páratlan jó!
Október 4. – Assziszi Szent Ferenc
            Ha ezen a napon ültettek kotlót, nyírfaágat tettek a fészekbe, hogy a csirkék el ne pusztuljanak. Egyes vidékeken szüretkezdő nap. Göcseji hagyomány szerint vetésre legalkalmasabb a búzahét illetve ferenchét, az a hét, amelybe Ferenc névnapja beleesik.

 

Október 9. – Dénes
            Ha északról fúj a szél, és a csillagok is tündökölve ragyognak: kemény tél várható. Ha napnyugat felől fúj a szél, és felhős az ég, akkor enyhe tél lesz.

 

Október 15. – Teréz
            Hagyományos szüretkezdő nap. Egerben Teréz-szedés a neve.

 

Október 16. – Gál
            Gál a parasztéletben határnapként is előfordul. Egy székely naptár  szerint ezen a napon érik be a makk, és van az évben az utolsó halászat. Makón a régi gazdák ekkor fognak a szántásba és vetik el az őszi búzát.

 

Október 20. – Vendel
            A pásztorok védőszentjének ünnepe. Vendelre el kell végezni a mezei munkát.

 

Október 21. – Orsolya
            Amilyen az idő ezen a napon, olyan lesz a tél.
Orsolyakor takarítsd be káposztádat, Simon-Juda hóval tömi be a szádat!

 

Október 26. – Dömötör
            Dömötör napi hideg szél kemény telet jósol. Juhászújév, ekkor számoltak el a pásztorok a gazdákkal.

 

Október 28. – Simon, Tádé (Júdás)
            Rég felírta Noé Tokaj hegyormára, Hegyaljai kapás várj Simon Judásra. Akár haszon, akár kár, Simon-Júda a határ. (Szüret) Simon-Júda jeles időjárási és gazdasági határnap. Ismert szólás fűződik hozzá: megérkezett Simon-Judás, jaj már néked pőregatyás. Mostantól fogva melegebben kell öltözködni.

 

Október 31. – Farkas
            Farkas napján elalszanak a fák, nedvkeringésük szinte leáll, ezért ez a favágás, fadöntés ideje. Ekkor kell a gyümölcsfákat bekötözni vagy meszelni, hogy a nyulak ne rágják meg. Eleken ezen a napon ültetik a fát.

 

NOVEMBER – SZENT ANDRÁS HAVA – ENYÉSZET HAVA
Tél elejét szabja Szent Erzsébet napja.
November 1. – Mindenszentek
            Ha hull a hó ezen a napon, nem olvad el márciusig.
Ha esős Mindenszentek, sok hó lesz rá, figyeljetek!

 

November 2. – Halottak napja
            Ha sok eső esik, sok felnőtt hal meg a következő esztendőben.

 

November 11. – Márton
            A népi hagyomány szerint ezt a napot tartották az emberek a télkezdetnek, mert rendszerint ekkor esik le az első hó. Somlóvidéken, ha Márton fehér lovon jön, enyhe tél, ha pedig barnán, azaz ha nem esik a hó, akkor kemény tél várható. Endrőd népe szerint, ha a lúd jégen áll, akkor karácsonykor vízben botorkál (térdig sárban jár). A galgamácsiak úgy tartják, hogy a Márton-napi jeges eső korai tavaszt jelent. A mártonlúd mellye csontja ha világos, hó lészen, ha fekete, eső. Ha tisztán ment le a nap, kemény tél, ha homályba szentült, lágy tél lészen. Ha Márton napja ködös, zűrzavaros tél lesz, ha pedig hideg, száraz tél, illetve, ha Márton jókedvű, akkor bizony kemény lesz a tél.
            Aki Márton napon libát nem eszik, egész éven át éhezik.

 

November 19. – Erzsébet
            Szent Erzsébet napja tél erejét szabja. Ha Erzsébet megrázza pendelyét, leesik az első hó.  Debrecenben így mondják:
Erzsébet, Katalin havat szokott adni,
A bitang marhákat jászolhoz kötözni.

 

November 22. – Cecília
            A verseci Várhegyen él Szent Cecília, a város oltalmazója. Gondoskodik a szőlősgazdákról, Ott lebeg a levegőben és fonalat húz Versec körül, hogy semmi baj ne érje.

 

November 25. – Katalin
            Ha Katalin kopog, karácsony locsog, ha Katalin lotyog, karácsony kopog.
Ahogy Katalin máma dirigálja, olyan lesz az új év egész januárja.

 

November 30. – András
András-napi hó, a vetésnek nem jó. Fehér András, rossz év.
Apátfalvi öreg emberek e nap hajnalán, a Maros partján, a víz szélén, vesszőt szúrnak le és megvárják a napkeltét. Ha a víz most följebb áztatja a vesszőket, akkor tavaszra áradást esetleg árvizet várnak.
            Aki böjtöl András napján, vőlegényt lát éjszakáján.

 

DECEMBER – KARÁCSONY HAVA – ÁLOM HAVA
Hideg, havas december, jó termést vár az ember.
December 1. – Elza
            Elza-napi éles szél, négyheti széllel jár.

 

December 4. – Borbála
            Budaörsön azt tartják, ha karácsony éjfélig kihajt a vízbetett ág, jó termés várható. Ha Borbála napján vízbe helyezett cseresznyeág karácsonyra kivirágzik, az eladó lánynak közeli házasságra van kilátása.

 

December 6. – Miklós
            Ha Miklós napján hó esik, vége az enyheségnek.

 

December 7. – Ambrus
            Ha a fagy elmarad és sárba enyhül az időjárás, karácsonykor jeges idő lesz.

 

December 13. – Luca
            Szent Lucának híres napja, a napot rövidre szabja. Ha Luca sárban jár a karácsony hóban áll. Lucakalendárium: Luca és karácsony közötti 12 napot jól meg kell figyelni, mert az időjárás a következő év 12 hónapját jellemzi.

 

December 21. – Tamás
            Aki ezen a napon egyszer disznót öl, annak azután minden évben le kell vágnia valamit, mert különben Tamás öl, valamelyik állatát elpusztítja.

 

December 24. – Ádám, Éva
            Ha karácsony éjjelén havazik, az nagyon sok jót ígér.
December 25. – Karácsony
A zöld karácsony rossz, fehér húsvétot hoz.

 

December 26. – István
            István napja ma vagyon, ugrik a bak a fagyon.

 

December 27. – János
            János nap ha borús, a termény igen dús.

 

December 31. – Szilveszter
Ha Szilveszter nyugszik széllel, az újév derűvel kél fel.
Ha éjjel esik, reggel pedig süt a nap, rossz termés lesz.

 

——————————
Forrásmunkák:
Bálint Sándor: Ünnepi Kalendárium I, II, Szent István Társulat Az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, Budapest, 1977
Czárán Eszter: Világnak Virága, I-IV Tavasz, Nyár, Ősz, Tél, Szerzői kiadás, 2005
Gulázsi Aurélia és Selmeczi Kovács Attila: Régi népélet naptára – 2010, CSER Kiadó, Budapest, 2009.
Kerkayné Maczky Emese: Karácsonyi ünnepkör, Amerikai Magyar Múzeum, Passaic, 1995