Népi viseletek képeinek forrása

Népi viseletek képeinek forrása

A képek alatti leírások előtt feltüntetett rövidítés jelzi a forrást.

The abbreviations preceding the description of the pictures indicate their source according to the following list.

BO – Balassa István-Ortutay Gyula, Magyar Néprajz, Corvina, 1979

D – Domanovszky György, A magyar nép díszítőművészete, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1981

E – Deér József ed., Erdély, Magyar Történelmi Társulat, 1940

EH – vitéz Rózsás József őnagy ed., Erdélyünk és Honvédségünk, Történelmi esemény sorozat képekkel, Vitézi Rend Zrinyi csoportjának kiadása, Budapest, 1941

ET – Szász Zoltán ed., Erdély Története III, Akadémiai Kiadó Budapest, 1987

F – Fénykép / Photograph

FE – Fél Edit, Népviselet, Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata, Budapest 1962

FNV – Farago József-Nagy Jenő-Vámszer Géza, Kalotaszegi magyar népviselet, Kriterion, Bukarest, 1977

FU – Dr. Flórián Mária-Urai Erika, Magyar Népviseletek, Móra Ferenc Könyvkiadó, 1980

GA – Gáborján Alice, Magyar Népviseletek, Corvina Kiadó, 1969

GK – Gink Károly-Kiss Ivor Sándor, Magyar tájak művészete, Corvina Kiadó, 1968

HF – Hofer Tamás-Fél Edit, Magyar Népművészet, Corvina Kiadó, 1975, 1994

IB – Ismertető / Brochure

IR – Ignácz Rózsa ed., Erdély lelke, Dante Könyvkiadó, Budapest, 1940

KSz – Kósa László-Szemerkényi Ágnes, Apáról fiúra, Móra Könyvkiadó, 1975

LL – Lelevezőlap / Postcard

M – Malonyai Dezső, A magyar nép művészete I-V, Franklin Társulat, Budapest, 1907, 1909, 1912

MTN – Czakó Elemér ed., A magyarság tárgyi néprajza I-II, Királyi Magyar Egyetemi nyomda, Budapest, 1930’s

N – Naptárak / Calendars

PR – Platthy György-dr. Rónay Béla, Népművészet, Tankönyvkiadó, Budapest, 1978

SZ – Dr. Kós Károly-Szentimrei Judit-Dr. Nagy Jenő, Szilágysági Magyar Népművészet, Kriterion, Bukarest, 1974

SzI – Szentmihályi Imre, Hetés és Lendvavidék néprajzi sajátosságai, Zala megyei Levéltár, 1976

UJ – Újság / News Paper

UM – Undi Mária, Hungarian Fancy Needlework and Weaving, Published by the Author, Budapest, 1930’s

Magyarok a 19. században, ahogyan a művészek látták és lerajzolták őket