Trianonstatisztika

TRIANON, 1920. június 4.

Ez a legszomorúbb dátum Magyarország történetében. Ezen a napon kényszerítették Magyarországra a hírhedt trianoni békaparancsot, mely a legaljasabb merénylet volt az ezeréves magyar nemzet ellen, mely mindenkor a keresztény Nyugat védőbástyájaként teljesítette európai feladatát. Ezer éven át minden menekültet és otthont keresőt befogadott. Hálából Trianonban feldarabolták és odaajándékozták a koncra éhes szomszédoknak. Ma már kilenc ország bitorol magyar területet.
1914-ben egyetlen lövés elegendő volt, hogy lángba boruljon a világ. Sarajevo utcáján egy szerb orgyilkos lelőtte a csehek és románok által kedvelt osztrák-magyar trónörököst, aki nyílt ellensége volt a magyaroknak. A magyar országgyűlés egy csoportja kétségbeesetten próbálta megőrizni a magyar nemzet semlegességét, sikertelenül. Ennek ellenére, öt évvel később Magyarországra mérték a győztes hatalmak a legsúlyosabb büntetést: az ezeréves Magyarországot kíméletlenül feldarabolták. Több mint három millió magyar idegen megszállás alá került és üldöztetésnek, zaklatásnak, mérhetetlenül sok szenvedésnek lett kitéve. Az országot minden természeti kincsétől – föld alatt és föld fölött – megfosztott az igazságtalan békeparancs. Milliók lettek földönfutóvá.
Magyarország elvesztette területének 71.5%-át, lakosságának 63.6%-át.
Magyarország az egyetlen ország a világon, amelyik kizárólag önmagával határos!
Trianoni békeparancs a statisztika tükrében:

MAGYARORSZÁG A TRIANONI BÉKEDIKTÁTUM ELŐTT ÉS UTÁN:

területe: 325,411 km2 – 125,651 mf2 – 1920 előtt
 92,833 km2 –   35,845 mf2 – 1920 után
lakossága: 20,886,487 – 1920 előtt
  7,606,871 – 1920 után
A békeparancs következtében az ezeréves Magyarország 
területi csökkenése 71.5%
lakosságának csökkenése 63.6%
Trianonstatisztika_1-1

Az 1920. június 4-én Magyarországra kényszerített békeparancsban megjutalmazott országok:

 1. Lengyelország – Felvidék legészakibb részéből terület
 2. Ausztria – Nyugat-Magyarország/Lajtabánság – (Jutalmul a háborúértCsak Sopronban sikerült a népszavazást kierőszakolni. A “leghűségesebb város” Magyarországot választotta.)
 3. Olaszország – Fiume
 4. Jugoszlávia (újonnan képzett állam) – Muraköz, Délvidék/Bácska-Bánát egy része, Szerémség, Tengermellék
 5. Románia – Erdély, Partium, Bánság egy része (Nagyvonalú jutalom a magyarok hátbatámadásáért!)
 6. Csehszlovákia (újonnan képzett állam) – Csallóköz, Felvidék, Kárpátalja
 1. Lengyelország:
terület: 589 km2 /  227 mf2
összlakosság:   34.000
magyar: ?
 
2. Ausztria:
terület: 4,646 km2 / 1,794 mf2
összlakosság: 292,000
magyar: 64,646
3. Olaszország:
terület: 21 km2 / 8 mf2
összlakosság: 50,000
magyar: ?
4. Jugoszlávia:
terület: 63,497 km2 / 24,662 mf2
összlakosság: 4,119,000
magyar: 563,545
 
5. Románia:
terület: 102,181 km2 / mf2
összlakosság: 5,285,000
magyar: 1,704,851
6. Csehszlovákia
terület: 63,004 km2 / 24,328 mf2
összlakosság: 3,518,000
magyar: 1,084,000
Trianonstatisztika-1

A BÉKEPARANCS KÖVETKEZTÉBEN KISEBBSÉGI SORSBA ÍTÉLT MAGYAR:

Ausztria: 64,646 fő
Csehszlovákia: 1,084,000 fő
Románia: 1,704,851 fő
Jugoszlávia:  563,545 fő

HATÁRMÓDOSÍTÁSOK 1920 ÓTA:

Csehszlovákia:
1920. június 4.  –  Csehszlovákia néven a csehek kapták meg Csallóközt, a Felvidéket és Kárpátalját
1944. nov. 17.  –  A Szovjetuniónak a csehek átadták Kárpátalját
  terület: 12,800 km2 / 4,942 mf2
lakosság: 852,546 / 245,000 magyar (1941)
1993.  –  Ukrajna része lett Kárpátalja a Szovjetúnió szétesésekor
terület: 12,800 km / 4,932 mf
lakosság: 1,258,000 / 155.711 magyar (1990)
jelenlegi becslés: 200,000 magyar
1945 – Csehszlovákia további 3 falut kapott Pozsonynál.
1993. – Ezeréves magyar területekből új állam alakul Szlovákia néven
Jugoszlávia:
1990-es években Jugoszlávia szétesésekor az egykori magyar területekből a következő államok részesültek:
Szerbia, Horvátország, Szlovénia

2000-RE AZ EZER ÉVES MAGYARORSZÁG 10 RÉSZRE SZAKADT:

 1. Csonka-Magyarország – a Kárpát-medence közepe
 2. Lengyelország – Felvidék legészakibb részéből terület
 3. Szlovákia – Felvidék, Csallóköz
 4. Ukrajna – Kárpátalja
 5. Románia – Erdély, Partium, Bánság egy része
 6. Szerbia – Délvidék, Bácska és Bánát egy része
 7. Horvátország – Szerémség, Tengermellék
 8. Szlovénia – Muraköz
 9. Olaszország – Fiume
 10. Ausztria – Nyugat-Magyarország/Lajtabánság
vagyis:
FELVIDÉK – Szlovákia
CSALLÓKÖZ – Szlovákia
KÁRPÁTALJA – Ukrajna
ERDÉLY – Románia
PARTIUM – Románia
DÉLVIDÉK – Szerbia
TENGER-MELLÉK – Horvátország
SZERÉMSÉG – Horvátország
FIUME – Olaszország
MURAKÖZ – Szlovénia
LAJTABÁNSÁG – Ausztria
A Versailles-i Nagy-Trianon palotában írták alá “békeparancsot”
A Versailles-i Nagy-Trianon palotában írták alá “békeparancsot”
***
A Passaic-i Amerikai Magyar Múzeum 1995. (75 éves évforduló) és 2010. (90. évforduló) között minden évben kiállítással egybekötött megemlékezést tartott a garfieldi Amerikai Magyar Polgári Liga helységében a gyászos Trianoni Békeparancs évfordulóján. Trianon-kiállításának néhány tablója: