Koboz

KOBOZ

Ősi magyar, közép-ázsiai eredetű énekmondó hangszer.

Énekmondás ősi szóösszetétel, egy belső folyamat. Mind a mai napig élnek Magyarországon olyan emberek, akik az énekmondás ősi műfaját élik, gyakorolják. Ez is keleti zenei örökségünk. Kobzos Kiss Tamás megtapasztalta, hogy a keleti népek – anatóliai törökök, kaukázusiak, japánok, szinte az összes közép-ázsiai nép mint az újgur, jugur, kazak, baskir, mongol, kirgiz, – a magyart is a kelet népének, testvérnek, rokonnak tartják. Ez nyelvi, zenei, szokásbeli – és természetesen antropológiai – rokonságot jelent. Rokon népeink mind ápolják ezt a közös örökséget.

A koboz rövidnyakú, gömbölyű hasú, húros, pengetős hangszer. Négy-öt, vagy még több bél- vagy sodrott húrral volt ellátva. Nem tudjuk, hogy az a koboz, ami fennmaradt a csángóknál ugyanaz-e mint amit Tinódi Lantos Sebestyén idejében, vagy a XVII., XVIII. században használtak.

Szepcsi Csombor Márton írja, hogy francia hagyomány szerint a Catalaunum-i csata után ezer kobzos kísérte a hun hősi halottakat a temetésre. Olyan nagy hatással volt ez az ottan élőkre, hogy azóta Franciaország ezen egyetlen községében használják a kobozt keservük kifejezésére. Zrínyi Miklósnak kedves hangszere a Magyarországon általánosan népszerű koboz. Évszázadokon keresztül az idegenbe szakadt magyar diákok kísérője volt. Általában komoly, múltidéző, szomorú, keservet kifejező, hősi énekmondó hangszer. Elsősorban azonban a katonák kezébe való, mondta hangszeréről egy kobzos évszázadokkal ezelőtt:

Pöngését koboznak gyakran ha te hallod,
Minden vígságodat elmúlatni látod,
Gyönyörűségedet bánatra fordítod,
Szép száraz szemedet könnyezésre hozod.
Nem korcsmához való koboznak pöngése,
Sem víg tánchoz való gyönyörű zöngése,
Mert hozatik tőle elmegyötrődése,
Bujdosó elmének gondban törődése.
Hárfa, lant zengése gyönyörűséget hoz,
Hegedűnek hangja lakodalom házhoz,
Sípszónak a szava jó a serkorcsmához,
De koboz pengése elmetörődést hoz.
Regál és orgona díszes templomokban,
Mikoron dicsérik Istent énekszókban,
Huszár és kortista az éneklő karban.
Koboz igen illik katonák karjába.