Duda

DUDA

Kása Béla: Pál István dudás, 1919-2015
Kása Béla: Pál István dudás, 1919-2015

Régi magyar neve tömlősíp. Ősi hangszere a magyarnak. Ókori, előázsiai eredetű. A 16. század közepéig a huszárság hadi muzsikája, amíg a töröksíp ki nem szorította. Használták a betlehemesek, karácsonykor a dudás-pásztoroknak is szerepük volt az éjféli misén.

Kecske-, vagy kosfejű dudák mellett az Alföldön menyecske-, sőt bajuszos férfifejű dudák is léteznek. A sípszár a két magas sípot foglalja magában. Rendesen egy darab szilvafából faragták. A dallamsípnak hét, a kísérősípnak egy lyuka van. Mindkettő nádból vágott, egynyelvű fuvókáját a kecskefej rejti. A tömlő egészben, többnyire szőrével befelé fordított, kecske, juh- vagy kutyabőr. A tömlő egyik lábába van bekötve a dudasíp, a másikba az emlő nevű, visszacsapódó nyelvű fújtató cső. Magyar dudás mindig szájjal fújja fel a tömlőt, fújtató nélkül. A harmadik lábba egy basszus síp van bekötve, amit a dudás vállára vet. Néha egy negyedik cső kerül a negyedik lábba, ez a höppentő, csak időnként szólal meg, és csak úgy csügg-lóg a tömlőn lefelé. A tömlő többi nyílása szorosan be van kötve (befenekelve). A tömlőt degeszen (felfújva) tartja a hóna alatt a zenész s karjával egyenletesen nyomva szorítja a szelet a sípokba.

hangszerdudasA dudás a pásztornépből került ki, ezért volt legtöbb Dunántúlon, Csallóközben, Felső-Magyarországon. Egykor minden valamire való pásztornak volt dudája. Régen a dudások valamennyi társadalmi réteg kedvelt és megbecsült zenészei voltak. A 19. században gyakran előfordult, hogy lakodalmakon egy szál dudás fújta a talpalávalót. A 20. század elején már restelt a nép dudaszóra táncolni, és Apaffi Mihály erdélyi fejedelem kedves muzsikája annyira kiment a divatból, hogy az 1900-as évek elején magyar dudásról nem is lehetett hallani. Azonban az első világháború utáni elszegényedés újra divatba hozta a dudát.

A dudás mindig egymaga játszott („Két dudás nem fér meg egy csárdában”), mert sípját nem tudta másikkal összehangolni. A duda országosan elterjedt hangszer volt. Toborzásra (verbuválásra) is használták.

h-duda